BÀI GIỚI THIỆU ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT

Trường THPT Xuyên Mộc có tiền thân là trường cấp 2 -3 Xuyên Mộc được thành lập năm 1980 chỉ có tổng số lớp là 5, đến năm 1991 trường được tách thành trường THPT Xuyên Mộc. Trường hiện nay có tông cộng 31 lớp, số lượng đội ngũ giáo viên là 76, BGH là 03.